Menu

Prezentácia spoločnosti BIOKONT

Prezentácia spoločnosti BIOKONT

Spoločnosť BIOKONT je poverená kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickom poľnohospodárstve v Slovenskej republike. Medzinárodný kód Biokontu je : SK-BIO-003

Prednášajúci :

Ing. Roman Rozsypal, CSc.,

Ing. Anna Vitáriusová ,

Ing. Juliana Schlosserová, CSc.,

Dr. Ing. Ladislav Palík