Menu

Stužková

Navždy sa zachová natočená stužková :)

„Navždy sa zachová, v pamäti Stužková…“

Slová pesničky skupiny Elán vystihujú neopakovateľné chvíle a emócie „oslavy dospelosti“. Týždne prípravy a stresov, bezchybný program a večer, ktorý vo Vašich srdciach ostane navždy. Odmenou je malá zelená stužka na hrudi.

Spoločnosť Video Studio PROMOTION s.r.o. Vám zabezpečí, aby najkrajšie okamihy Vášho života zostali zachované v maximálnej obrazovej i zvukovej kvalite, a to za pomoci profesionálnej kamerovej techniky. Za roky našej existencie sme natočili už desiatky Stužkových slávností, čím sme získali množstvo skúseností v tímovej práci.

Zabezpečujeme samostatného kameramana pre každú triedu a viackamerový záznam zo „stužkovania“, ako aj z programu. DVD zo Stužkovej slávnosti Vám poskytuje na úvode kreatívne INTRO – akési predstavenie žiakov, vystihujúce ich spolupatričnosť a priateľstvo – dynamický klip podľa vlastného scénára . Ponúkame pomocnú ruku pri zostavovaní klipu – výber až z 10 pripravených scenárov. Nesmie chýbať ani fotoalbum s fotkami žiakov z predchádzajúcich ročníkov a posledná triednická hodina, na ktorej sa zapečatí triedna kniha. Najdôležitejšia časť, Stužková slávnosť, bude zaznamenaná profesionálnym viackamerovým záznamom.

Ak si našu spoločnosť objednajú všetky maturitné triedy Vašej školy, okrem viackamerového záznamu (počet kamier sa rovná počtu tried) Vám ako bonus poskytujeme zábery z filmového ramena Jimmy Jib. 

Keďže čítanie mien a odovzdávanie stužiek sa deje súbežne, tu v skutočnosti oceníte kvalitu viac-kamerového záznamu. Po prečítaní mien žiakov z inej triedy ako vašej, sa obraz prepne na danú triedu a tak, vám aj po rokoch ostane spomienka na vašich spolužiakov v čerstvej pamäti.

parallax layer
Video Studio PROMOTION, s.r.o.,
ponúka kompletné spracovanie záznamov
zo stužkovej slávnosti v digitálnej forme
a umožní Vám spoluprácu pri tvorbe
výsledného produktu.