Menu

Reklamné filmy

Image film / Produktový film / Pracovný postup

Čo môže kvalitnejšie a komplexnejšie oboznámiť Vašich zákazníkov o Vašej firme, než reklamný film?!

Na trhu pôsobíme už od roku 1999. Hlavnou náplňou našej činnosti je realizácia mediálnych projektov. Naše portfolio dokazuje, že sme zárukou kvality nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Profesionálna a kvalitná realizácia projektu, ktorá podporí koncepciu, ši vyžaduje roky skúseností a praxe. Základom dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti je kvalitná reklamná kampaň. Reklamný spot – Image FILM je jeden z najviac vyhľadávaných a najefektívnejších reklamných projektov. Je len na Vás, či sa rozhodnete Váš reklamný film obohatiť 3D modelmi či animáciami.

Video Studio PROMOTION, s.r.o., pre Vás realizuje autorské projekty, od námetu až po ich výrobu, a tým efektívne šetrí Vaše finančné prostriedky.

Najnovším trendom v oblasti videoprezentácie je interaktívne DVD, ktoré môže obsahovať od najjednoduchších prvkov ako cenníky, či fotogalérie až po zložitejšie – interaktívne „prechádzky“ Vašimi obchodmi, alebo výrobnými halami.
Ponúkame Vám spoločné vytvorenie námetu, ktoré bude zhmotnením Vašich predstáv. Postaráme sa o jeho dokonalé prenesenie na filmovú pásku, a to za pomoci profesionálnej kamerovej techniky (Jimmy Jib, koľajnice, HD kamery…). V prípade, že by sa Váš televízny spot vysielal aj v inej krajine, zabezpečujeme profesionálny dabing v dabingových štúdiách.

Finálny produkt bude zhmotnením Vašich predstáv.

parallax layer

Image film

Image film slúži pre posilnenie značky spoločnosti a jej pozdvihnutie v povedomí zákazníka.

Produktový film

Tento druh reklamného filmu je vhodný pre popularizáciu produktu a jeho predstavenie potenciálnemu zákazníkovi.

Pracovný postup

Záznam z pracovného postupu môže byť  pre zamestnancov vhodným edukačným prostriedkom, ale aj dôkazom o kvalitnom spracovaní výsledného produktu pre vašich zákazníkov.

Video galéria