Menu

Aplikácia pre Android a iPhone

Aplikácia pre Android a iPhone

Spoločnosť Video Studio PROMOTION s.r.o. rozšírilo služby o vytvaranie internetových stránok pre mobilné telefóny a vývoj aplikácii pre Android a iPhone. Marketing a reklama pomocou mobilných telefónov je v súčastnosti najprogresívnejším typom reklamy  a túto formu komunikácie so zákazníkom volí stále viac spoločností.

Medzinárodný umelecký festival ARTORIUM 2011 – aplikácia pre Android a iPhone

http://artorium.aku.sk