Menu

Firemný meeting

Firemný meeting

Záznam z konferencie v Trenčianských Tepliciach k 18. výročiu založenia spoločnosti HRIADEĽ .
 
Prednášajúci:

Doc. Ing.Jozef Ďuďák, CSc, Ing. Peter Baco, PhD. Ing Štefan Adam, Dr. Popp József, Ing.Vladimír Chovan