Menu

217216215214

LIVE projekcia na LED obrazovku !

Začína leto a s ním prichádzajú aj akcie na ktorých je nekonečné množstvo zábavy, ale aj ľudí. Každý s nich by rád videl hlavného protagonistu na pódiu, a to čím lepšie. So zvukom na koncertoch nebýva problém, avšak obraz…  S tým sme na tom obvykle horšie.

Video Studio PROMOTION s.r.o. realizovalo  LIVE projekciu na veľkoplošnú LED obrazovku. Strihom z viackamerového záznamu a s použitím filmového ramena Jimmy Jib si diváci mohli užiť bezprostredný zážitok. Obrazovku sme umiestnili takmer 60m od pódia a použili sme cca. 200 metrov prepojovacích káblov, aby sme pokryli všetky uhly pódia. Počas prestávok sa na obrazovke striedali reklamné spoty partnerov.

Za tri dni sa pred našimi kamerami vystriedali títo umelci: AiMEE /SK/, Charlie /HU/, Zdenka Predná /SK/, Imre Vadkerti /SK/, LGT Revival Band /SK/, United /HU/, ZBG /SK/, CARAMEL /HU/, Back II Black /HU/…