Menu

128812891287

LIVE projekcia na veľkoplošnú LED obrazovku

Komárňaské DNI 2014

3 kamerový záznam (projekcia), medzi ktorými bola aj kamera umiestnená na Jimmy Jib ramene s dĺžkou 6 m a to všetko LIVE. Medzi vystúpeniami umelcov sme na LED obrazovke premietali  spoty reklamných partnerov. Live projekcia vystúpení bola doplnená aj vizuálnymi prvkami – vizualizáciou.