Menu

TRANSART COMMUNICATION – PUBLIC DIALOG

TRANSART COMMUNICATION – PUBLIC DIALOG

Medzinárodný umelecký projekt Transart Communication – Public Dialog v mestách Komárno-Komárom pozostáva z rôznych umeleckých intervencií do verejného priestoru (public artové intervencie, performancie), zo sympózia, prednášok a prezentácií zúčastnených umelcov. Umelci vytvoria miestošpecifické diela počas sympózia alebo prípravy, ktoré budú prezentované na mieste. Naše štúdio sa zúčastní Festivalu aj ako mediálny partner.